Контакти

За Сдружение „Рома – Берк“ водеща организация

г-н Сашо Гогов – Ръководител на проекта

тел. +359 888 342 961   e-mail: romaberk@abv.bg

 

За Партньор 3 Община Берковица

г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център – Берковица

тел. +359 890 943 741   e-mail: berkpro.robg@abv.bg

 

За Партньор 4 Университета в Крайова

проф.Константин Краитою – Координатор на проекта и ръководител за Румъния

тел. +40 748 085 231 e-mail: constantin_craitoiu@yahoo.com

 

Консултантски център в Берковица

адрес: ул. Атанас Кюркчиев № 1, блок „Ком“, етаж 0

г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център – Берковица

тел. +359 890 943 741   e-mail: berkpro.robg@abv.bg