Екип на проекта

Водещ Партньор – Сдружение „Рома – Берк“

Сашо Гогов – Ръководител на проекта

тел. +359 888 342 961

Олга Петрова – Счетоводител и технически сътрудник по проекта

тел. +359 892 973 785

Христина Христова – Ръководител на съвместна експертна група по проекта

тел. +359 893 354 010

Калинка Жекова – Експерт по проекта

тел. +359 885 146 111

Иван Величков – Преподавател в обученията по проекта

тел. +359 887 604 905


Партньор 3 - Община Берковица

Людмила Филипова - Директор на Консултантски център гр. Берковица

тел.: 0953/89137

Ивайло Панов - Координатор по проекта

тел.: 0953/89125

Станимира Иванова - Експерт по проекта

тел.: 0953/89125Партньор 4 - Университета в Крайова

     Координатор на проекта и ръководител за Румъния: Constantin Crăițoiu

     Експерти: Viorel Ghenea; Veronica Gheorghiță

     Обучители: Sorin Liviu Damean; Emilia Sorescu; Simona Mihaiu

     Директор на консултатантския център в Крайова: Lucian Dindirică

     Технически сътрудник: Cristian Isvoranu

     Финансов и административен служител: Adina Giuglea